• Thi công hoàn thiện nội thất Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc tại Hà Nội
  • Thi công hoàn thiện nội thất Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc tại Hà Nội

Thi công hoàn thiện nội thất Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc tại Hà Nội

  • Năm thi công: 2019
  • Địa điểm: Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam
  • Hình thức: Tòa nhà, cơ quan
  • Dịch vụ: Thiết kế nội thất trọn gói
  • Diện tích thiết kế: 2500 m²
Banner chạy dọc bên trái
Banner chạy dọc bên phải